مقالات

عفونت گوش خارجی

عفونت گوش خارجی عفونت گوش خارجی یکی از شایع ترین بیماری های  گوش است که در افراد شناگر و کارگرانی که در کارگاه هایی کار می کنند که آلودگی بیشتری در محیط منتشر است، شایع تر است. از آنجا که عفونت گوش خارجی در افراد شناگر شایع تر است به ادامه مطلب…