مقالات

بیماری پوستی سالک

بیماری پوستی سالک سالک یا لشمانیا پوستی شایعترین نوع بیماری پوستی می باشد که بیشتر در مناطق گرمسیری و مرطوب مشاهده می شود. این بیماری پوستی از راه گزش نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می شود همچنین تماس زخم های عادی با ترشحات زخم سالک می تواند باعث بروز ادامه مطلب…